Geschillen

Via ODR-procedure

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's. In geval van (typ)fouten (materiële vergissingen, misslagen, prijzen, afbeeldingen enzoverder) dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren via onze sociale mediakanalen of door een mailtje te sturen naar info@lacarta.be voor meer info. Wij behouden ons ook het recht voor om ten allen tijde onze prijzen aan te passen.

Wij stellen ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website www.lacarta.be zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Wij vragen u dan zich te richten tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mede te delen zodat wij de producten ook extra kunnen controleren. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. Indien u toch nog een klacht hebben, gelieve deze door te mailen naar laura@lacarta.be, dan behandelen we jouw vraag zo snel mogelijk.

Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier, schriftelijk via SafeShops, Kapelsesteenweg 195/1,ren of via mail info@SafeShops.be. Geschillen kunnen ook behandeld worden door de Consumentenombudsdienst en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU.